Stolsels van mens-zijn

Eerst en vooral zijn we mens. Daar ontkomen we niet aan.
Mijn werken zijn onderzoekingen naar wat dat allemaal in kan houden.
Het zijn verkenningen van emoties, verhoudingen, gedachten en concepten.
Ik zou willen zeggen dat mijn werk abstract is, maar doorgaans heeft het niet alleen een menselijke maat, maar ook een menselijke vorm. Wellicht dat abstract-realisme het beste typeert. Uit de abstracte onderzoeking komt steeds weer de menselijke vorm naar boven. In het vloeibare proces van creatie stolt steeds weer iets van het mens-zijn, zowel in de algemene, universalistische, vorm, als in een persoonlijkere, soms intieme, vorm.